Bài giảng Kĩ thuật Lớp 5 - Bài: Nấu cơm (Tiết 1)

Bài giảng Kĩ thuật Lớp 5 - Bài: Nấu cơm (Tiết 1)

Tìm hiểu các cách nấu cơm trong gia đình.

- Quan sát tranh trả lời câu hỏi:

Gia đình em thường nấu cơm bằng loại bếp nào?

Có những cách nấu cơm nào?

ppt 10 trang Thu Yến 02/04/2024 140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kĩ thuật Lớp 5 - Bài: Nấu cơm (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nấu cơm 
( Tiết 1) 
 Hai hình trên em được biết trong bài học nào? 
Em hãy cho biết yêu cầu của việc chọn thực phẩm cho bữa ăn? 
Việc chuẩn bị nấu ăn có tác dụng gì đối với người nội trợ? 
KIỂM TRA BÀI CŨ. 
Quan sát tranh trả lời câu hỏi 
 Em hãy cho biết bạn nhỏ trong hình bên đang làm gì? 
Tiết 1 : NẤU CƠM BẰNG BẾP ĐUN 
 Gia đình em thường nấu cơm bằng loại bếp nào? 
 Tìm hiểu các cách nấu cơm trong gia đình. 
- Quan sát tranh trả lời câu hỏi: 
 Có những cách nấu cơm nào? 
 Nấu cơm (Tiết 1) 
1. Chuẩn bị 
a) Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu để nấu cơm: 
Bằng hiểu biết của mình, em hãy kể tên những dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm bằng bếp đun. 
Thảo luận 
nhóm đôi 
1. Chuẩn bị 
b) Lấy gạo để nấu cơm: 
Khi lấy gạo để nấu cơm, em cần lưu ý điều gì? 
HS đọc sách 
(Mục “ Lấy gạo để nấu cơm ” đầu trang 18/SGK) 
Kĩ thuật 
 Nấu cơm (Tiết 1) 
1. Chuẩn bị 
c) Làm sạch gạo và dụng cụ nấu cơm: 
 Dựa vào hình 2 và hiểu biết của mình, em hãy nêu cách làm sạch gạo và dụng cụ nấu cơm? 
Thảo luận nhóm 2 
2. Cách nấu cơm bằng xoong, nồi trên bếp đun 
a) Đặt nồi nấu lên bếp và đun sôi nước, đổ gạo vào nồi. 
b) Dùng đũa nấu để đảo và san đều gạo trong nồi. 
c) Đậy nắp nồi và đun to, đều lửa cho đến khi cạn nước. 
d) Đảo đều gạo trong nồi một lần nữa, sau đó giảm lửa thật nhỏ. 
Kĩ thuật 
 Nấu cơm (Tiết 1) 
PHIẾU HỌC TẬP 
Kể tên các dung cụ, nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm. 
.............................................................................................................. 
2. Nêu các cụng việc chuẩn bị nấu cơm bằng bếp đun. 
C.Hoạt động 3: Làm bài tập KIỂM TRA 
Cảm ơn các em 
học sinh thân yêu 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_5_bai_nau_com_tiet_1.ppt