Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 45: Luyện tập chung

Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 45: Luyện tập chung

Bài 5/48: Em hãy chọn phương án đúng:

Túi cam cân nặng:

a) Được tính bằng ki-lô-gam:

) Được tính bằng gam:

ppt 9 trang Thu Yến 02/04/2024 290
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 45: Luyện tập chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP CHUNG 
a) 3m 4cm = ........ m 
b) 3 tấn 1 54 kg = .......... tấn 
c) 2m 2 46 dm 2 = ............. m 2 
1. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân 
3,04 
3,154 
2,46 
Luyện tập chung (tiết 45) 
Môn Toán 
a) 3m6dm = 
b) 4dm = 
c) 34m5cm = 
d) 345cm = 
 = 3,6m 
= 0,4m 
= 3,45m 
= 34,05m 
Bài 1/48: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét: 
Luyện tập chung (tiết 45) 
Môn Toán 
Bài 2/48: 
 Đơn vị đo là 
 Đơn vị đo là 
3,2tấn 
3200kg 
502kg 
2,5tấn 
21kg 
0,502tấn 
2500kg 
0,021tấn 
tấn 
kg 
Bài 2/48: Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 
Luyện tập chung (tiết 45) 
Môn Toán 
Bài 3/48: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 42dm4cm = dm 
b) 56cm9mm = ..cm 
c) 26m2cm = m 
 = 42,4dm 
 = 56,9mm 
 = 26,02m 
Luyện tập chung (tiết 45) 
Môn Toán 
a) 3kg5g = 
b) 30g = 
c) 1103g = 
 = 3,005kg 
 = 0,03kg 
 = 1,103kg 
Bài 4/48: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 
Luyện tập chung (tiết 45) 
Môn Toán 
Bài 5/48: Em hãy chọn phương án đúng: 
Túi cam cân nặng: 
a) Được tính bằng ki-lô-gam: 
A. 1,8kg B. 10,8kg C. 1,08kg 
b) Được tính bằng gam: 
 A. 180g B. 1800g C. 108g 
Luyện tập chung (tiết 45) 
Môn Toán 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_5_tiet_45_luyen_tap_chung.ppt