Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng.

Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với các số đo khối lượng.

 

pptx 19 trang Thu Yến 02/04/2024 190
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 
Ôn tập: 
Bảng đơn vị đo khối lượng 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN 
PLAY 
Câu hỏi 1: Đơn vị đo khối lượng lớn nhất là: 
A. yến 
B. tạ 
C. tấn 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Bạn giỏi quá! 
Câu hỏi 2: Đơn vị đo khối lượng bé nhất là 
C. kg 
B. dag 
A. g 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Bạn thật tuyệt! 
Câu hỏi 3: 1 tấn = .kg 
A. 10 
B. 100 
C. 1000 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Bạn giỏi quá! 
TOÁN 
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng. 
Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với các số đo khối lượng. 
kg 
1 kg 
hg 
dag 
g 
1 g 
1 dag 
= 10 g 
= 10 dag 
1 hg 
= 10 hg 
yến 
1 yến 
= 10 kg 
= 10 yến 
1 tạ 
tạ 
tấn 
1 tấn 
= 10 tạ 
= yến 
= kg 
= hg 
= dag 
= tấn 
= tạ 
Bài 1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau: 
 b) Nhận xét hai đơn vị đo khối lượng liền nhau: 
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn. 
Ki-lô-gam 
Lớn hơn ki-lô-gam 
Nhỏ hơn ki-lô-gam 
- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. 
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
a) 18 yến = ... kg	 
 200 tạ = ... kg	 
 35 tấn = ... kg	 
c) 2 kg 326 g = ... g	 
 6kg 3g = .... g	 
 b) 430 kg = ... yến 
 2500 kg = ... tạ 
 16000 kg = ... tấn 
 d) 4008 g = . ..kg... g 
 9050 kg = ....tấn ... kg 
 180 
 20000 
 35000 
 43 
 25 
 16 
 2326 
 6003 
 4 
 8 
 9 
 50 
ĂN KHẾ 
TRẢ VÀNG 
< 
2kg 50g 2500g 
2050 g 
< 
13kg 85g 13kg 805g 
13085 g 
13805 g 
> 
6090kg 6 tấn 8kg 
6008 kg 
= 
 tấn 250 kg 
250 kg 
Bài 4: Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300 kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường? 
Tóm tắt 
1 tấn = 1 000 kg 
300 kg 
Ngày thứ hai 
Ngày thứ ba 
? kg 
? kg 
Ngày thứ nhất 
Bài giải 
Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai cửa hàng bán được: 
300 x 2 = 600 (kg) 
Số ki-lô-gam đường hai ngày đầu cửa hàng bán được: 
600 + 300 = 900 (kg) 
Số ki-lô-gam đường ngày thứ ba cửa hàng bán được: 
1000 – 900 = 100 (kg) 
Đáp số: 100 kg 
DẶN DÒ 
HS xem lại bài hôm nay. 
Chuẩn bị bài sau: Luyện tập 
Thank you 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_on_tap_bang_don_vi_do_khoi_luong.pptx