Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập chung (Trang 15) - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập chung (Trang 15) - Năm học 2021-2022

Bài 1: Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

Bài 2: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm

Bài 4: Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

ppt 9 trang Thu Yến 02/04/2024 280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập chung (Trang 15) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG 
(Trang 15) 
* Tính: 
Thứ ba, này 21 tháng 9 năm 2021 
Toán 
Khởi động. 
GÀ MẸ TÌM CON 
Chuyển hỗn số về phân số ta được: 
a. 
b. 
c. 
d. 
Chuyển phân số thập phân thành hỗn số: 
a. 
c. 
b. 
d. 
 Bài 1: Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân: 
Luyện tập chung 
Thứ ba, ngày ... tháng 10 năm 2021 
Toán 
 Bài 2: Chuyển các hỗn số sau thành phân số: 
Toán 
Luyện tập chung 
Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm 
1dm = m 
 3dm = m 
 9dm = m 
Hướng dẫn: 
10dm = 1m ; 1dm = m; 3dm = m 
b) 1g = kg 
 8g = kg 
 25g = kg 
c) 1 phút = giờ 
 6 phút = giờ = giờ 
 12 phút = giờ = giờ 
Toán 
Luyện tập chung 
 Bài 4: Viết các số đo độ dài (theo mẫu): 
 5m7dm; 2m3dm; 4m37cm; 1m53cm. 
Toán 
Luyện tập chung 
 Mẫu : 5m 7dm = 
5m + 
 2m 3dm = 
 4m 37cm = 
 1m 53cm 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_5_bai_luyen_tap_chung_trang_15_nam_hoc_20.ppt