Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4m vải, ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 3,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

 

ppt 15 trang Thu Yến 02/04/2024 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
MÔN : TOÁN LỚP 5 
Lớp chúng mình đoàn kết 
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN 
BÀI CŨ 
Sửa bài 3c,d trang 52, sgk 
LUYỆN TẬP 
BÀI MỚI 
Nêu cách cộng nhiều số thập phân. 
a. 15,32 + 41,69 + 8,44 
Bài 1: Tính 
b. 27,05 + 9,38 + 11,23 
65,45 
15,32 
41,69 
+ 
47,66 
27,05 
9,38 
+ 
8,44 
11,23 
Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
a. 	4,68 + 6,03 + 3,97 
b. 	6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 
Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
4,68 + 6,03 + 3,97 
= 4,68 + 10 
= 14,68 
b. 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 
= (6,9 + 3,1) + (8,4 +0,2) 
= 10 + 8,6 
= 18,6 
Bài 4: 
Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4m vải, ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 3,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải? 
Tĩm tắt 
Ngày I: 
Ngày II 
Ngày III: 
28,4 m 
2,2 m 
3,5 m 
?m 
Giải 
Ngày thứ hai người đó dệt được là: 
28,4 + 2,2 = 30,6 (m) 
Ngày thứ ba người đó dệt được là: 
30,6 + 3,5 = 34,1 (m) 
Cả ba ngày người đó dệt được là: 
28,4 + 30,6 + 34,1 = 93,1 (m) 
Đáp số : 93,1 m 
Củng cố: Trò chơi Đi tìm ẩn số 
3,78 
8,38 
+ 4,6 
+ 2 
+ 9,13 
+7,62 
+ 2 
- 9,13 
+ 0 
10,38 
19,51 
19,51 
10,38 
12,38 
20 
DẶN DÒ:- Làm bài 2c,d, bài3 trang 52 - Chuẩn bị bài:“ Trừ hai số thập phân” 
Tiết học kết thúc 
Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe, thành công trong công tác. 
Chúc các em học sinh học giỏi. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_5_bai_luyen_tap.ppt