Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Đề - Ca – mét vuông. Héc – tô- Mét vuông

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Đề - Ca – mét vuông. Héc – tô- Mét vuông

Em hãy tìm cách giải cứu các sinh vật biển bằng cách trả lời đúng 3 câu thần chú của tên phù thủy độc ác ấy bên dưới nhé!

 

pptx 25 trang Thu Yến 02/04/2024 230
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Đề - Ca – mét vuông. Héc – tô- Mét vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 5 
TOÁN 
KHỞI ĐỘNG 
 Nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học? 
km 2 ,m 2 , dm 2 , cm 2 
GIẢI CỨU 
ĐẠI DƯƠNG 
Em hãy tìm cách giải cứu các sinh vật biển bằng cách trả lời đúng 3 câu thần chú của tên phù thủy độc ác ấy bên dưới nhé ! 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 1 : Điền số thích hợp vào chỗ trống? 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
HÕt giê 
 3km 2 = ..m 2 
A. 
D. 
C. 
B. 
Câu 2 : Điền số thích hợp vào chỗ trống? 
1 
2 
3 
4 
5 
HÕt giê 
6m 2 12dm 2 = ..dm 2 
A. 
B. 
D. 
C. 
Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ trống? 
 51 
 1000 
1 
2 
3 
4 
5 
HÕt giê 
510000cm 2 = .m 2 
TOÁN 
BÀI: Đề - ca – mét vuông 
Héc – tô- mét vuông 
 Ví dụ : tính diện tích hình vuông có cạnh 1dam? 
1 dam 
S =1 dam x 1 dam = 1 dam 2 
Đề - ca- mét vuông 
 §Ò-ca-mÐt vu«ng lµ diÖn tÝch cña h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 1dam 
* Đề-ca-mét vuông viết tắt là: dam 2 . 
Để biết cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường chúng ta phải làm phép tính gì ? 
1dam = .m 
1dam 
1m 2 
*Ta thấy hình vuông 1 dam 2 gồm 100 hình vuông 1m 2 . 
Hãy chia cạnh hình vuông 1 dam thành 10 phần bằng nhau, sau đó nối các điểm để tạo thành các hình vuông nhỏ. 
Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu mét ? 
+ Chia cạnh hình vuông lớn có cạnh dài 1 dam thành các hình vuông nhỏ cạnh 1m thì được tất cả bao nhiêu hình vuông nhỏ ? 
1dam 2 = 100m 2 
1hm 
1dam 2 
* Héc-tô-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1hm. 
* Héc-tô-mét vuông viết tắt là hm 2 . 
*Ta thấy hình vuông 1 hm 2 gồm 100hình vuông 1dam 2 . 
2 
1hm = 100dam 
2 
LUYỆN TẬP 
* Bài 1. Đọc các số đo diện tích: 
105 dam 2 
32 600 dam 2 
492 hm 2 
180 350 hm 2 
 Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông. 
 Bốn trăm chín mươi hai héc – tô -mét vuông. 
 Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông. 
 Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc – tô -mét vuông. 
Bài 2. Viết các số đo diện tích sau : 
271dam 2 
18954dam 2 
603hm 2 
34620hm 2 
a. Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông. 
b. Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông. 
c. Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông. 
d. Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông. 
* Bài 3. b)Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm : 
1m 2 = dam 2 
3m 2 = dam 2 
27m 2 = dam 2 
1dam 2 = hm 2 
8dam 2 = hm 2 
15dam 2 = hm 2 
Hướng dẫn : 
100m 2 = 1dam 2 1m 2 = 3m 2 = 
Củng cố - Dặn dò 
TRÒ CHƠI 
AI NHANH AI ĐÚNG 
Chän ®¸p ¸n ®óng: 
5dam 2 23m 2 = ? 
23 
10 
5 
23 
100 
5 
dam 2 
dam 2 
3 
100 
52 
dam 2 
16dam 2 91m 2 = ? 
dam 2 
dam 2 
1 
100 
16 
dam 2 
32dam 2 5m 2 = ? 
dam 2 
dam 2 
25 
100 
 3 
dam 2 
91 
100 
16 
91 
10 
16 
5 
100 
32 
5 
10 
32 
ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. 
CHƯA 
ĐÚNG 
RỒI! 
GIỜ HỌC KẾT THÚC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_de_ca_met_vuong_hec_to_met_vuong.pptx