Bài giảng Toán Khối 5 - Bài: Đề - Ca – mét vuông. Héc – tô- Mét vuông

Bài giảng Toán Khối 5 - Bài: Đề - Ca – mét vuông. Héc – tô- Mét vuông

Bài 2. Viết các số đo diện tích sau :

a. Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông

b. Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông

c. Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông

d. Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông

pptx 20 trang Thu Yến 02/04/2024 230
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 5 - Bài: Đề - Ca – mét vuông. Héc – tô- Mét vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC .. 
01 
KẾT NỐI 
* Nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học? 
TOÁN 
Đề-ca-mét vuông. 
Héc-tô-mét vuông 
TRƯỜNG TIỂU HỌC .. 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Biết gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo diện tích 
Biết đọc, viết các số đo diện tích 
Biết mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông và mét vuông và héc-tô-mét vuông 
Biết chuyển đổi số đo diện tích. 
02 
KHÁM PHA 
a. Đề-ca-mét vuông 
1dam 
Một đề-ca-mét vuông (1dam 2 ) 
1m 2 
* Đề-ca-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1dam. 
* Đề-ca-mét vuông viết tắt là: dam 2 . 
*Ta thấy hình vuông 1 dam 2 gồm 100 hình vuông 1m 2 . 
1dam 2 = 100m 2 
a.Héc-tô-mét vuông 
1hm 
Một héc-tô-mét vuông (1hm 2 ) 
1dam 2 
* Héc-tô-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1hm. 
* Héc-tô-mét vuông viết tắt là hm 2 . 
*Ta thấy hình vuông 1 hm 2 gồm 100hình vuông 1dam 2 . 
2 
1hm = 100dam 
2 
Bài 1. Đọc các số đo diện tích: 
105 dam 2 
32 600 dam 2 
492 hm 2 
180 350 hm 2 
: Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông. 
: Bốn trăm chín mươi hai héc - tô - mét vuông. 
: Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc - tô - mét vuông. 
: Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề - ca -mét vuông. 
Bài 2. Viết các số đo diện tích sau : 
a. Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông. 
b. Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông. 
c. Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông. 
d. Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông. 
271dam 2 
18954dam 2 
603hm 2 
34620hm 2 
* Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu) : 
5dam 2 23m 2 
16dam 2 91m 2 
32dam 2 5m 2 
5dam 2 23m 2 
= 5dam 2 + 
= 
Mẫu : 
= 5dam 2 + 
= 
= 16dam 2 + 
= 
= 32dam 2 + 
= 
02 
VẬN DỤNG 
DỌN SẠCH 
ĐẠI DƯƠNG 
Môi trường biển, sông, hồ đang bị ô nhiễm do rác thải của con người. Hãy cứu các loài sinh vật dưới biển bằng cách dọn sạch rác qua việc trả lời đúng các câu hỏi . 
BÀI TIẾP 
2 
2 
30 
30 
3 
3 
12 
12 
200 
200 
760 
760 
THANK YOU 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_khoi_5_bai_de_ca_met_vuong_hec_to_met_vuong.pptx