Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 61: Công việc đầu tiên - Đoàn Đức Thái - Năm học 2009-2010

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 61: Công việc đầu tiên - Đoàn Đức Thái - Năm học 2009-2010

Tâm trạng của chị Út như thế nào khi lần đầu tiên nhận công việc đầu tiên này?

Chị Út rất hồi hộp, bồn chồn

Những chi tiết nào cho em biết điều đó?

Chị thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm, đêm ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn

 

ppt 28 trang Thu Yến 02/04/2024 370
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 61: Công việc đầu tiên - Đoàn Đức Thái - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng kỷ niệm 35 năm GPMN-TNTQ ! 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
Giỗ tỗ Hùng Vương 10 tháng 3 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT DẠY TẬP ĐỌC 5A 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 
TẬP ĐỌC 
LỚP 5 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
KiÓm tra bµi cò 
tËp ®äc 
TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 
Giê tËp ® äc tr­íc c¸c em häc bµi g× nµo ? 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 
Tập đọc 
Kiểm tra bài cũ : 
TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 
Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo dài thẫm màu , phủ ra bên ngoài những lớp áo cánh nhiều màu bên trong . Trang phục như vậy làm cho phụ nữ trở nên tế nhị , kín đáo . 
Đọc đoạn 1 trong bài tập đọc Tà áo dài Việt Nam và trả lời câu hỏi : Chiếc áo dài có vai trò thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa ? 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
TËp ®äc: 
 Bµi häc míi 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN (Theo Hồi kí của bà Nguyễn Thị Định ) 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
rải truyền đơn , 
lục đục , 
bồn chồn 
rầm rầm , 
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 
Tập đọc 
 - Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là thuốc quảng cáo . 
Nguyễn Thị Định , 
truyền đơn , 
lần sau 
chớ , 
lính mã tà , 
rủi , 
thoát li 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
 Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì ? 
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Tập đọc  CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN (Theo Hồi kí của bà Nguyễn Thị Định ) 
Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là đi rải truyền đơn . 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
giao việc , rải truyền đơn 
Chị Út nhận công việc đầu tiên 
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Tập đọc  CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN (Theo Hồi kí của bà Nguyễn Thị Định ) 
rải truyền đơn , 
lục đục , 
bồn chồn 
rầm rầm 
 - Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là thuốc quảng cáo . 
lần sau 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
 Tâm trạng của chị Út như thế nào khi lần đầu tiên nhận công việc đầu tiên này ? 
Chị Út rất hồi hộp , bồn chồn 
 Những chi tiết nào cho em biết điều đó ? 
Chị thấy trong người cứ bồn chồn , thấp thỏm , đêm ngủ không yên , lục đục dậy từ nửa đêm ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn ? 
Ba giờ sáng , chị giả đi bán cá như mọi hôm . Tay bê rổ cá , bó truyền đơn giắt trên lưng quần . Chị rảo bước , truyền đưon cứ từ từ rơi xuống đất . Gần tới chợ thì vừa hết , trời cũng vừa sáng tỏ . 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
* Tâm trạng hồi hộp , bồn chồn của chị Út khi nhận công việc đầu tiên và chị tìm cách hòan thành công việc . 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
bồn chồn , thấp thỏm , lục đục 
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Tập đọc  CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN  (Theo Hồi kí của bà Nguyễn Thị Định ) 
rải truyền đơn , 
lục đục , 
bồn chồn 
rầm rầm , 
 - Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là thuốc quảng cáo . 
lần sau 
giao việc , rải truyền đơn 
* Chị Út nhận công việc đầu tiên 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
 Vì sao chị Út muốn được thoát li ? 
Vì chị Út rất yêu nước , ham hoạt động , chị muốn làm thật nhiều việc cho cách mạng 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Tập đọc  CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN (Theo Hồi kí của bà Nguyễn Thị Định ) 
rải truyền đơn , 
lục đục , 
bồn chồn 
rầm rầm , 
 - Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là thuốc quảng cáo . 
lần sau 
* Chị Út hồi hộp , bồn chồn khi nhận công việc đầu tiên và nghĩ cách hoàn thành công việc . 
bồn chồn , thấp thỏm , lục đục 
giao việc , rải truyền đơn 
* Chị Út nhận công việc đầu tiên 
* Chị Út muốn được đi thoát li 
ham, muốn làm thật nhiều 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
 Anh lấy từ mái nhà bó giấy lớn , rồi hỏi tôi :- Út có dám rải truyền đơn không ? Tôi vừa mừng vừa lo, nói :- Được , nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ , em mới làm được chớ ! Anh Ba cười , rồi dặn dò tôi tỉ mỉ . Cuối cùng anh nhắc :- Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc . Em không biết chữ nên không biết giấy gì . 
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Tập đọc  CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN (Theo Hồi kí của bà Nguyễn Thị Định ) 
 Anh lấy từ mái nhà bó giấy lớn , rồi hỏi tôi :- Út có dám rải truyền đơn không ? Tôi vừa mừng vừa lo , nói :- Được , nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ , em mới làm được chớ ! Anh Ba cười , rồi dặn dò tôi tỉ mỉ . Cuối cùng anh nhắc : - Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc . Em không biết chữ nên không biết giấy gì . 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
Nội dung: Bài văn nói lên nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn , đóng góp công sức cho cách mạng 
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Tập đọc  CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN 
rải truyền đơn , 
lục đục , 
rầm rầm 
lần sau 
 Anh lấy từ mái nhà bó giấy lớn , rồi hỏi tôi :- Út có dám rải truyền đơn không ? Tôi vừa mừng vừa lo , nói :- Được , nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ , em mới làm được chớ ! Anh Ba cười , rồi dặn dò tôi tỉ mỉ . Cuối cùng anh nhắc :- Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc . Em không biết chữ nên không biết giấy gì . 
* Tâm trạng hồi hộp , bồn chồn của chị Út khi nhận công việc đầu tiên . 
* Chị Út nhận công việc đầu tiên 
* Chị Út muốn được đi thoát li 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
A. Yªn B¸i 
B. Th¸i Nguyªn 
C. Phó Thä 
1.§Òn Hïng thuéc tØnh nµo ? 
Trë vÒ céi nguån 
Trò chơi 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
A. Phan Béi Ch©u 
B. B¸c Hå 
C. Phan Ch©u Trinh 
2.C©u nãi næi tiÕng nµy lµ cña ai ? “ C¸c vua Hïng ®· cã c«ng dùng n­íc.B¸c ch¸u ta ph¶i cïng nhau gi ÷ lÊy n­íc ”. 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
3.C¸c vua Hïng ®· cã c«ng lËp lªn nh µ n­íc ® Çu tiªn cã tªn lµ g×? 
A. N­íc ¢u L¹c 
B. N­íc V¨n Lang 
C. N­íc §¹i ViÖt 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
Bài học kết thúc 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ 
SỨC KHỎE HẠNH PHÚC 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
v× lîi Ých m­êi n¨m - trång c©y 
v× lîi Ých tr¨m n¨m - trång ng­êi . 
mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc-s¸ng t¹o 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
Chào tạm biệt quý thầy cô giáo ! 
Tạm biệt các em ! 
Chào tạm biệt quý thầy cô giáo ! 
Tạm biệt các em ! 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 
4/16/2024 
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_61_cong_viec_dau_tien_doan_duc.ppt