Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 58: Con gái - Nguyễn Thị Thùy Hương - Năm học 2008-2009

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 58: Con gái - Nguyễn Thị Thùy Hương - Năm học 2008-2009

1/ Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

Những chi tiết trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái:

 Dì Hạnh bảo : “ Lại một vịt trời nữa.”

 Cả bố và mẹ Mơ đều có vẻ buồn buồn.

 

ppt 16 trang Thu Yến 02/04/2024 1340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 58: Con gái - Nguyễn Thị Thùy Hương - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI THAM DÖÏ HOÄI THI 
GIAÙO VIEÂN GIOÛI CAÁP TP 
PHOØNG GD-ÑT THAØNH PHOÁ RAÏCH GIAÙ 
TRÖÔØNG TH TRAÀN KHAÙNH DÖ 
Giaùo aùn ñieän töû 
Moân : Tập đọc 
Lôùp : 5 
GV: Nguyễn Thị Thùy Hương 
Kieåm baøi cuõ 
Một vụ đắm tàu 
+ Đọc to đoạn 5 và trả lời câu hỏi : 
Quyết định nhường cho bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé ? 
+ Đọc to đoạn 2 và trả lời câu hỏi : 
Qua việc Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô cho thấy cô bé là người như thế nào ? 
 + Em hãy nêu nội dung chính của bài ? 
Thứ sáu , ngày 03 tháng 4 năm 2009 
Tập đọc 
Con gái 
Tìm hiểu bài 
Luyện đọc 
 Bài được chia thành 5 đoạn : 
Đoạn 1: Từ đầu có vẻ buồn buồn . 
Đoạn 2 : Tiếp . . . tức ghê ! 
Đoạn 3 : Tiếp . . . trào nước mắt . 
Đoạn 4: Tiếp . . . thật hú vía ! 
Đoạn 5 : Đoạn còn lại 
sa xu ống , 
trằn trọc , 
trêu , Hoan 
tr ượt chân , 
Háo hức , 
rơm rớm , 
Vịt trời 
Cơ man 
T ìm hiểu bài 
Những chi tiết trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái: 
 Dì Hạnh bảo : “ Lại một vịt trời nữa.” 
 Cả bố và mẹ Mơ đều có vẻ buồn buồn. 
1/ Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ 	 vẫn còn tư tưởng xem thường con gái ? 
Những chi tiết chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai : 
	 - Ở lớp, Mơ luôn là học sinh giỏi. 
	-Đi học về, Mơ tưới rau, chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ, trong khi các bạn trai còn mãi đá bóng. 
	-Bố đi công tác, mẹ mới sinh em bé, Mơ làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ. 
	-Mơ dũng cảm lao xuống ngòi nước để cứu Hoan . 
2/ Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai? 
T ìm hiểu bài 
Hai Baø Tröng ñaùnh giaëc Nam Haùn 
Nguyeãn Thò Bình – Boä tröôûng Boä ngoaïi giao 
Nguyeãn Thò Bình – Phoù CT nöôùc 
VÑV -Nguyeãn Thuyù Hieàn 
T ìm hiểu bài 
3/ Sau chuyện Mơ cứu em Hoan , những người thân của Mơ có thay đổi quan niệm về “con gái ” không ? Những chi tiết nào cho thấy điều đó ? 
Những người thân của Mơ đã thay đổi quan niệm về “con gái” sau chuyện Mơ cứu em Hoan. 
Các chi tiết thể hiện : Bố ôm Mơ chặt đến ngợp thở ; Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Dì Hạnh nói: “ Biết cháu tôi chưa ? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.” 
	 Phê phán quan niệm lạc hậu “ trọng nam khinh nữ ”. Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi , chăm làm , dũng cảm cứu bạn , làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ em về việc sinh con gái . 
Nội dung chính 
Đọc câu chuyện này , em có suy nghĩ gì ? 
Đọc diễn cảm 
Đoạn 1: đọc kéo dài giọng , ý chán nản câu : “ Lại / một vịt trời nữa .” 
Đọc diễn cảm cả bài văn - giọng kể thủ thỉ , tâm tình . 
Đoạn 2: đọc đúng các câu hỏi , câu cảm , thể hiện những băn khoăn , 	 thắc mắc của Mơ “ Mơ thì kém gì con trai nhỉ ?’’ 
Đoạn 3: Đọc câu nói của mẹ Mơ giọng âu yếm : 
	“ Đừng vất vả thế , để sức mà lo học , con ạ!” 
 Lời đáp của Mơ giọng hồn nhiên,chân thật . 
	“ Mẹ ơi , con sẽ cố gắng thay một đứa con trai trong nhà , mẹ nhé !” 
Đoạn 4 : đọc nhanh , gấp gáp . 
 Câu “ thật hú vía !” - đọc nhấn giọng , như thở phào vì thoát hiểm . 
Đoạn cuối bài : Lời khen Mơ của dì Hạnh đọc với giọng vui , tự hào 
 Tối đó, bố về. Bố ôm Mơ chặt đến ngợp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi. Chắc là em khen chị Mơ giỏi đấy. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng. ” 
Đọc diễn cảm 
Đọc diễn cảm 
 Tối đó , bố về . Bố ôm Mơ chặt đến ngợp thở . Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt . Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi . Chắc là em khen chị Mơ giỏi đấy . Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào: “ Biết cháu tôi chưa ? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng . ” 
Củng cố - Dặn dò 
1/ Hãy nhắc lại nội dung chính của bài : 
Phê phán quan niệm lạc hậu “ trọng nam khinh nữ ”. Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi , chăm làm , dũng cảm cứu bạn , làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ em về việc sinh con gái . 
2/ - Về nhà luyện đọc thêm . 
 - Xem trước bài : “ Thuần phục sư tử ” SGK tr.117 
Thứ sáu , ngày 03 tháng 4 năm 2009 
Tập đọc 
Con gái 
 Luyện đọc 	 Tìm hiểu bài 
 Háo hức , trằn trọc , trêu , Hoan, Vịt trời, cơ man, 
trượt chân, sa xuống, rơm rớm, 	 
 Nội dung chính : 
 Phê phán quan niệm “ trọng nam khinh nữ ”. Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi , chăm làm , dũng cảm cứu bạn , làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ em về việc sinh con gái . 
Chaân thaønh caûm ôn Quyù Thaày Coâ ñaõ ñeán döï giôø thaêm lôùp 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_58_con_gai_nguyen_thi_thuy_huon.ppt