Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 57: Một vụ đắm tàu - Mai Thùy Liên - Năm học 2010-2011

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 57: Một vụ đắm tàu - Mai Thùy Liên - Năm học 2010-2011

Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: “Còn chỗ cho một đứa bé.” Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.

 - Đứa nhỏ thôi ! Nặng lắm rồi. - Một người nói.

 Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng.

 Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to : “Giu-li-ét-ta, xuống đi ! Bạn còn bố mẹ ”

 

ppt 16 trang Thu Yến 02/04/2024 370
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 57: Một vụ đắm tàu - Mai Thùy Liên - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NÀ NHẠN 
Người thực hiện : Mai Thùy Liên 
Tập đọc 
MỘT VỤ ĐẮM TÀU. 
LỚP 5 
Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2011 
Tập đọc : 
Bài cũ : 
 Nêu nội dung bài thơ. 
Đọc bài thơ “Đất nước” 
Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2011 
Tập đọc: 
Luyện đọc: 
Tìm hiểu bài: 
- Ma-ri-ô 
- Giu-li-ét-ta 
- Li-vơ-pun 
* Đọc đúng: 
* Từ ngữ: 
* Đọc diễn cảm: 
* Nội dung: 
Một vụ đắm tàu 
(Theo A-mi-xi) 
Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2011 
Tập đọc: 
Luyện đọc: 
Tìm hiểu bài: 
- Ma-ri-ô 
- Giu-li-ét-ta 
- Li-vơ pun 
* Đọc đúng: 
* Từ ngữ: 
- Li-vơ-pun 
- bao lơn 
* Đọc diễn cảm: 
* Nội dung: 
Một vụ đắm tàu 
(Theo A-mi-xi) 
Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2011 
Tập đọc: 
Luyện đọc: 
Tìm hiểu bài: 
- Ma-ri-ô 
- Giu-li-ét-ta 
- Li-vơ-pun 
* Đọc đúng: 
* Từ ngữ: 
- Li-vơ-pun 
- bao lơn 
- bàng hoàng 
* Đọc diễn cảm: 
* Nội dung: 
Một vụ đắm tàu 
(Theo A-mi-xi) 
Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2011 
Tập đọc: 
Luyện đọc: 
Tìm hiểu bài: 
- Ma-ri-ô 
- Giu-li-ét-ta 
- Li-pơ-pun 
* Đọc đúng: 
* Từ ngữ: 
 - Li-vơ-pun 
- bao lơn 
* Đọc diễn cảm: 
* Nội dung: 
Một vụ đắm tàu 
(Theo A-mi-xi) 
 - bàng hoàng 
Giu-li-ét-ta: ân cần, dịu dàng 
Ma-ri-ô: kín đáo, cao thượng 
Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2011 
Tập đọc: 
Luyện đọc: 
Tìm hiểu bài: 
- Ma-ri-ô 
- Giu-li-ét-ta 
- Li-vơ-pun 
* Đọc đúng: 
* Từ ngữ: 
- Li-vơ-pun 
 - bao lơn 
* Đọc diễn cảm: 
* Nội dung: 
Một vụ đắm tàu 
(Theo A-mi-xi) 
 - bàng hoàng 
 Câu chuyện ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta, sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta,đức hy sinh cao cả của cậu bé Ma-ri-ô 
Giu-li-ét-ta: ân cần, dịu dàng. 
Ma-ri-ô: kín đáo, cao thượng 
“Anh hùng sông Gianh” 
 Nguyễn Văn Tiến 
 - Phú Thọ - 
Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2011 
Tập đọc: 
Một vụ đắm tàu 
(Theo A-mi-xi) 
* Đọc diễn cảm: 
 Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: “Còn chỗ cho một đứa bé.” Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra. 
 - Đứa nhỏ thôi ! Nặng lắm rồi. - Một người nói. 
 Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng. 
 Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to : “Giu-li-ét-ta, xuống đi ! Bạn còn bố mẹ ” 
Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2011 
Tập đọc: 
Một vụ đắm tàu 
(Theo A-mi-xi) 
* Đọc diễn cảm: 
 Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: “ Còn chỗ cho một đứa bé.” Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra . 
 - Đứa nhỏ thôi ! Nặng lắm rồi. - Một người nói. 
 Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ , buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ , tuyệt vọng. 
 Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to : “ Giu-li-ét-ta, xuống đi ! Bạn còn bố mẹ ” 
Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2011 
Tập đọc: 
Luyện đọc: 
Tìm hiểu bài: 
- Ma-ri-ô 
- Giu-li-ét-ta 
- sững sờ 
* Đọc đúng: 
* Từ ngữ: 
- Li-vơ-pun 
- bao lơn 
* Đọc diễn cảm: 
* Nội dung: 
Một vụ đắm tàu 
(Theo A-mi-xi) 
 Câu chuyện ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta ; sự ân cần, dịu dàng của cô bé Giu-li-ét-ta ; đức hy sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô. 
 Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: “ Còn chỗ cho một đứa bé.” Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra . 
 - Đứa nhỏ thôi ! Nặng lắm rồi. - Một người nói. 
 Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ , buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ , tuyệt vọng. 
 Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to : “ Giu-li-ét-ta, xuống đi ! Bạn còn bố mẹ ” 
- bàng hoàng 
Giu-li-ét-ta: ân cần,dịu dàng 
Ma-ri-ô: kín đáo,cao thượng. 
Xin cảm ơn quý thầy cô giáo ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_57_mot_vu_dam_tau_mai_thuy_lien.ppt