Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 54: Đất nước - Năm học 2011-2012

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 54: Đất nước - Năm học 2011-2012

Tìm hiểu bài :

- Đất nước” : là bài thơ được sáng tác trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, thể hiện cảm xúc của tác giả giữa mùa thu thắng lợi trên chiến khu Việt Bắc.

- Hơi may : gió heo may.

- Chưa bao giờ khuất : chưa bao giờ chịu khuất phục; cũng có thể hiểu là bất tử.

 

ppt 26 trang Thu Yến 02/04/2024 440
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 54: Đất nước - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 27 
ĐẤT NƯỚC 
Tiết 54 
Kiểm tra bài cũ 
Tranh làng Hồ 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
Bài cũ : Tranh làng Hồ 
	 1. Hãy kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hằng ngày của làng quê Việt Nam ? 
Tranh lợn 
Tranh gà 
Tranh chuột 
Tranh ếch 
Cây dừa 
Tranh “ Tố nữ ” 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
 rất đặc biệt : màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của rơm bếp , cói chiếu , lá tre mùa thu . Màu trắng điệp làm bằng bột vỏ sò trộn với hồ nếp , “ nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn làm tăng thêm vẻ thâm thuý cho khuôn mặt ”. 
	2. Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt ? 
Bài cũ : Tranh làng Hồ 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
	 Ca ngợi những nghệ sĩ dân gian đã tạo ra vật phẩm văn hoá truyền thống đặc sắc của dân tộc và nhắn nhủ mọi người hãy biết quý trọng , giữ gìn những nét đẹp cổ truyền của văn hoá dân tộc . 
3. Nêu ý nghĩa của bài ? 
Bài cũ : Tranh làng Hồ 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
Đất nước 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
	 xao xác 
	 ngoảnh lại 
	 thiết tha 
	 thơm mát 
	 bát ngát 
1. Luyện đọc : 
Sáng mát trong / như sáng năm xưa 
Gió thổi mùa thu / hương cốm mới 
Tôi nhớ những ngày thu / đã xa . 
Hoặc là 
Người ra đi / đầu không ngoảnh lại 
Sau lưng / thềm nắng / lá rơi đầy . 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
1. Luyện đọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
- “ Đất nước ” : là bài thơ được sáng tác trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp , thể hiện cảm xúc của tác giả giữa mùa thu thắng lợi trên chiến khu Việt Bắc . 
- Hơi may : gió heo may. 
- Chưa bao giờ khuất : chưa bao giờ chịu khuất phục ; cũng có thể hiểu là bất tử . 
0 
: 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
1. Luyện đọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
Tìm hiểu bài : 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
Tôi nhớ những ngày thu đã xa 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
1. Luyện đọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
- Từ ngữ :	 
	 1. Những ngày thu đẹp và buồn được tả trong khổ thơ nào ? 
“ Những ngày thu đã xa ” 
Đẹp : sáng mát trong , hương cốm mới 
Buồn : sáng chớm lạnh , phố dài xao xác 
 hơi may, thềm nắng lá rơi đầy , 
 người ra đi đầu không ngoảnh lại 
hơi may , 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
Những phố dài xao xác hơi may 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
	 sáng chớm lạnh 
Gió thổi mùa thu hương cốm mới 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
1. Luyện đọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
- Từ ngữ : hơi may , 
 2. Nêu một hình ảnh đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ thứ ba ? 
Đẹp : rừng tre phấp phới ; trời thu : thay 
 áo mới , trong biếc , nói cười thiết tha 
Vui : rừng tre phấp phới 
 trời thu nói cười thiết tha 
Mùa thu mới 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
1. Luyện đọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
- Từ ngữ : hơi may , 
 3. Nêu một , hai câu thơ nói lên lòng tự hào về đất nước tự do, về truyền thống bất khuất của dân tộc trong khổ thơ thứ tư và thứ năm ? 
Lòng tự hào về 
đất nước tự do : 
	 	 Trời xanh đây là của chúng ta 
	 Núi rừng đây là của chúng ta 
	 Những cánh đồng thơm mát 
	 Những dòng sông đỏ nặng phù sa . 
	 Những ngả đường bát ngát 
	 + Các từ “ đây ”, “ của chúng ta ” được lặp lại mấy lần ? Sự lặp lại đó có tác dụng gì ? 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
trời xanh đây là của chúng ta 
	 núi rừng đây là của chúng ta 
	 Những cánh đồng thơm mát 
 Những dòng sông đỏ nặng phù sa 
1. Luyện đọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
- Từ ngữ : hơi may , , 
Nước những người chưa bao giờ khuất 
Lòng tự hào truyền thống bất khuất của dân tộc ta : 
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất 
Những buổi ngày xưa vọng nói về 
vọng nói về 
chưa bao giờ khuất 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
	 	 Nước những người chưa bao giờ khuất 
1. Luyện đọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
- Từ ngữ : hơi may , chưa bao giờ khuất , vọng nói về 
	 *** Toàn bộ bài thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với đất nước , với truyền thống bất khuất của dân tộc ? 
	 Bài thơ thể hiện niềm vui , niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả đối với đất nước , với truyền thống bất khuất của dân tộc . 
- Nội dung : 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
1. Luyện đọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
- Từ ngữ : hơi may , chưa bao giờ khuất , vọng nói về 
	 Bài thơ thể hiện niềm vui , niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả đối với đất nước , với truyền thống bất khuất của dân tộc . 
- Nội dung : 
3. Luyện đọc diễn cảm : 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
	 Mùa thu nay khác rồi 
	 Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 
	 Gió thổi rừng tre phấp phới 
	 Trời thu thay áo mới 
	 Trong biếc nói cười thiết tha . 
	 Trời xanh đây là của chúng ta 
	 Núi rừng đây là của chúng ta 
	 Những cánh đồng thơm mát 
	 Những ngả đường bát ngát 
	 Những dòng sông đỏ nặng phù sa . 
Nêu cách ngắt 
Nhịp ở hai khổ thơ ? 
- giọng vui , tự hào 
Đọc nhấn giọng ở 
những từ ngữ nào ? 
 Hai khổ thơ này đọc với 
Giọng như thế nào ? 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
1. Luyện đọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
- Từ ngữ : hơi may , chưa bao giờ khuất , vọng nói về 
- Nội dung : 
 Bài thơ thể hiện niềm vui , niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả đối với đất nước , với truyền thống bất khuất của dân tộc . 
3. Luyện đọc diễn cảm : 
CỦNG CỐ 
* Chuẩn bị bài sau : Ôn tập giữa học kỳ 2 . 
- Nhắc lại ý nghĩa của bài . 
Đất nước 
Thứ 4 ngày 14 tháng 3 năm 2012 Tập đọc : 
( trích ) Nguyễn Đình Thi 
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_54_dat_nuoc_nam_hoc_2011_2012.ppt