Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 51: Nghĩa thầy trò - Phạm Thị Liễu - Năm học 2008-2009

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 51: Nghĩa thầy trò - Phạm Thị Liễu - Năm học 2008-2009

Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu ?

a) Tiên học lễ, hậu học văn

b) Uống nước nhớ nguồn

c) Tôn sư trọng đạo

d) Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy)

 

ppt 20 trang Thu Yến 02/04/2024 370
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 51: Nghĩa thầy trò - Phạm Thị Liễu - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
` 
Phòng GD & ĐT thành phố Điện Biên Phủ 
Tập đọc lớp 5 
Giáo viên :Phạm Thị Liễu 
Trường Tiểu học Nam Thanh 
 Thø hai ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2009 
Tập đọc : 
 Qua hình ảnh của sông tác giả muốn ca ngợi tình cảm thủy chung uống nước nhớ nguồn 
 Thø hai ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2009 
Tập đọc : 
Nghĩa thầy trò ( 79 ) 
Theo Hà Ân 
* Luyện đọc 
 Từ : sáng sớm , cuối làng , 
sáng sủa , sưởi nắng , lần lượt 
- Câu : Từ sáng sớm , các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy 
* Tìm hiểu bài : 
- tề tựu , mừng thọ thầy , 
- cung kính , tạ ơn 
dâng biếu thầy những cuốn sách quý 
- thăm người thầy mang ơn rất nặng 
 Thø hai ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2009 
Tập đọc : 
Nghĩa thầy trò ( 79 ) 
Theo Hà Ân 
* Luyện đọc 
 Từ : sưởi nắng , lần lượt, nhường bước, trái đào, thấm thía 
- Câu : Từ sáng sớm , các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy 
* Tìm hiểu bài : 
- tề tựu , mừng thọ thầy , 
- cung kính, tạ ơn 
dâng biếu thầy những cuốn sách quý 
- thăm người thầy mang ơn rất nặng 
- Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu ? 
Tiên học lễ , hậu học văn 
b) Uống nước nhớ nguồn 
c) Tôn sư trọng đạo 
d) Nhất tự vi sư , bán tự vi sư . ( Một chữ là thầy , nửa chữ cũng là thầy ) 
 Trường Chu Văn An (Hà Nội) 
Trường trung học cơ sở Chu Văn An (Quận Tây Hồ - Hà Nội) 
 Tượng đài Chu Văn An 
 Nơi thờ Chu Văn An ở Văn Miếu Quốc Tử Giám 
 Thø hai ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2009 
Tập đọc : 
Nghĩa thầy trò ( 79 ) 
Theo Hà Ân 
* Luyện đọc 
 Từ : sáng sớm , cuối làng , 
sáng sủa , sưởi nắng , lần lượt 
- Câu : Từ sáng sớm , các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy 
* Tìm hiểu bài : 
- tề tựu , mừng thọ thầy , 
- cung kính , 
dâng biếu thầy những cuốn sách quý 
 tạ ơn 
* N ội dung : Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta , nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống thống tốt đẹp đó . 
- thăm người thầy mang ơn rất nặng 
 Từ sáng sớm , các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy . Cụ giáo đội khăn ngay ngắn , mặc áo dài thâm ngồi trên sập . Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý . Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người , bảo ban các học trò nhỏ , rồi nói : 
 - Thầy cảm ơn các anh . Bây giờ , nhân có đông đủ môn sinh , thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng . 
 Các môn sinh đồng thanh dạ ran 
 Luyện đọc diễn cảm 
Luyện đọc diễn cảm 
 Từ sáng sớm , các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy . Cụ giáo đội khăn ngay ngắn , mặc áo dài thâm ngồi trên sập . Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý . Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người , bảo ban các học trò nhỏ , rồi nói : 
 - Thầy cảm ơn các anh . Bây giờ , nhân có đông đủ môn sinh , thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng . 
 Các môn sinh đồng thanh dạ ran 
THI ĐỌC GIỮA CÁC NHÓM 
 Thø hai ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2009 
Tập đọc : 
Nghĩa thầy trò ( 79 ) 
Theo Hà Ân 
* Luyện đọc 
 Từ : sáng sớm , cuối làng , 
sáng sủa , sưởi nắng , lần lượt 
- Câu : Từ sáng sớm , các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy 
* Tìm hiểu bài : 
- tề tựu , mừng thọ thầy , 
- cung kính , 
dâng biếu thầy những cuốn sách quý 
 tạ ơn 
* N ội dung : Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta , nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống thống tốt đẹp đó . 
- thăm người thầy mang ơn rất nặng 
` 
KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh kháe! 
 Con tem phát hành năm 1992 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_51_nghia_thay_tro_pham_thi_lieu.ppt