Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 45: Phân xử tài tình - Bùi Thị Phượng - Năm học 2009-2010

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 45: Phân xử tài tình - Bùi Thị Phượng - Năm học 2009-2010

1 /Tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng ?

Những từ ngữ và hình ảnh nói lên lòng mến khách : Khách đến thì mời mận ngọt ;

 Sự đôn hậu của người Cao Bằng là :” chị rất thương” , “em rất thảo” , “ Ông lành như hạt gạo “ , “ Bà hiền như suối trong” .

 

ppt 24 trang Thu Yến 02/04/2024 480
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 45: Phân xử tài tình - Bùi Thị Phượng - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV : Bùi Thị Phượng 
TẬP ĐỌC LỚP 5 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Cao Bằng 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi 
Tập đọc 
Cao Bằng 
1 / Tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách , sự đôn hậu của người Cao Bằng ? 
 Những từ ngữ và hình ảnh nói lên lòng mến khách : Khách đến thì mời mận ngọt ; 
 Sự đôn hậu của người Cao Bằng là :” chị rất thương ” , “ em rất thảo ” , “ Ông lành như hạt gạo “ , “ Bà hiền như suối trong ” . 
Đọc khổ thơ thứ 1,2,3 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Cao Bằng 
2 /Qua khổ thơ cuối tác giả muốn nói lên điều gì ? 
 Qua khổ thơ cuối tác giả muốn nói : 
 - Cảnh Cao Bằng đẹp . 
 - Người Cao Bằng đôn hậu , hiếu khách . 
 - Cao Bằng có vị trí rất quan trọng 
Đọc khổ thơ 4,5,6. 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Cao Bằng 
Đọc cả bài : 
Bài thơ ca ngợi mảnh đất biên cương và con người Cao Bằng . 
Nêu nội dung chính của bài . 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Nội dung chính 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
Bài mơí 
SGK / 46 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
Luyện đọc 
Chia .. đoạn 
3 
Đoạn 3 : Phần còn lại . 
Đoạn 1 : Từ đầu đến Bà này lấy trộm . 
Đoạn 2 : Tiếp theo đến kẻ kia phải cúi đầu nhận tội . 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
Luyện đọc 
Từ ngữ 
Nội dung chính 
 công đường 
 quan án 
 khung cửi 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
Từ ngữ 
Quan án 
, công đường 
 khung cửi 
 biện lễ 
, vãn cảnh 
 , chạy đàn 
 , sư vãi 
 đàn 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
 1 / Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì ? 
 Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử về việc mình bị mất cắp vải . Người nọ tố cáo người kia lấy trộm vải của mình . 
Tìm hiểu bài 
? 
Đọc đoạn 1 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
 2/ Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải ? 
 Quan án đã dùng những biện pháp để tìm ra người lấy cắp tấm vải : 
 - Đòi người làm chứng nhưng không có người làm chứng . 
- Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét cũng không tìm được chứng cứ . 
- Sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người một mảnh . Thấy một trong hai ngưòi bật khóc , quan sai lính trả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại . 
? 
Đọc đoạn 2 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
 3/Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp ? 
 Quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp vì tấm vải đó không phải của mình làm ra nên không thấy tiếc . 
 Quan hiểu người tự tay làm ra tấm vải ,hi vọng bán tấm vải đi sẽ kiếm được ít tiền mới đau xót và bật khóc khi tấm vải bị xé . 
Tìm hiểu bài 
? 
Thảo luận nhóm 2 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
 4/ Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền của nhà chùa ? 
Tìm hiểu bài : 
Đọc đoạn 3 
 Cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền của nhà chùa : 
 - Cho gọi hết sư vãi , kẻ ăn người ở trong chùa ra , giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước , bảo họ cầm nắm thóc đó , vừa chạy đàn vừa niệm Phật . 
- “ Đánh đòn “ tâm lí : ” Đức Phật rất linh thiêng . Ai gian Phật sẽ cho thóc trong tay người đó nảy mầm : 
 - Đứng quan sát người chạy đàn , thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem , lập tức cho bắt vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình . 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
 5 / Vì sao quan án lại dùng cách trên ? Chọn ý trả lời đúng : 
 a / Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm . 
 b / Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt . 
 c / Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ . 
Tìm hiểu bài : 
? 
 b 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
 6/ Quan án phá được các vụ án nhờ đâu ? 
 Quan án phá được các vụ án là nhờ : Thông minh , quyết đoán ; nắm vững đặc điểm tâm lí của kẻ phạm tội . 
Tìm hiểu bài : 
? 
Thảo luận nhóm 2 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
Tìm hiểu bài : 
 7/ Qua bài học em hiểu quan án là người như thế nào ? 
 Qua bài em hiểu được quan án là người thông minh , có tài xử kiện . 
? 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
 Hiểu được quan án là người thông minh , có tài xử kiện . 
Nội dung chính 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
Luyện đọc diễn cảm : 
Đọc phân vai . 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
Cách đọc 
 Đọc toàn bài với giọng nhẹ nhàng , chậm rãi , thể hiện niềm khâm phục trí thông minh , tài xử kiện của viên quan án . 
 Đọc phân biệt lời các nhân vật : 
 Giọng người dẫn chuyện : rõ ràng , rành mạch , biểu thị cảm xúc khâm phục trân trọng . 
 Lời hai ngưòi đàn bà : giọng mếu máo . ấm ức , đau khổ . 
Lời quan án : ôn tồn mà đĩnh đạc , uy nghiêm 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
Luyện đọc diễn cảm : 
Đọc phân vai . 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
 Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật , rồi gọi hết sư vãi , kẻ ăn người ở trong chùa ra , giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo : 
 - Chùa ta mất tiền , chưa rõ thủ phạm . Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước rồi vừa chạy đàn , vừa niệm Phật . Đức Phật rất linh thiêng . Ai gian , Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm . Như vậy , ngay gian sẽ rõ . 
 Mới vài vòng chạy , đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem . Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình . Chú tiểu kia đành nhận tội . 
Luyện đọc diễn cảm : 
AI ĐỌC HAY NHẤT 
Thứ ba , ngày 19 tháng 1 năm 2010 
Tập đọc 
Phân xử tài tình 
Củng cố 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_45_phan_xu_tai_tinh_bui_thi_phu.ppt