Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 39: Thái sư Trần Thủ Độ - Nguyễn Thị Ngọc Diệu - Năm học 2010-2011

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 39: Thái sư Trần Thủ Độ - Nguyễn Thị Ngọc Diệu - Năm học 2010-2011

Đọc theo vai : anh Thành, anh Lê , anh Mai .

Câu hỏi 1 : Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu được thể hiện qua những lời nói , cử chỉ nào ?

Câu hỏi 2 : “Người công dân số một trong đoạn kịch là ai ? Vì sao có thể gọi như vậy ?

 

ppt 14 trang Thu Yến 02/04/2024 540
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 39: Thái sư Trần Thủ Độ - Nguyễn Thị Ngọc Diệu - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 
TẬP ĐỌC LỚP 5 
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Ngọc Diệu 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
Kiểm tra bài cũ : 
Đọc và trả lời câu hỏi bài Người công dân số một . 
Đọc theo vai : anh Thành , anh Lê , anh Mai . 
Câu hỏi 1 : Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu được 
thể hiện qua những lời nói , cử chỉ nào ? 
Câu hỏi 2 : “ Người công dân số một trong đoạn kịch là ai ? 
Vì sao có thể gọi như vậy ? 
Nêu nội dung của bài . 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
Thông tin 
+ Ông là một nhân vật lịch sử của nước ta . 
+ Ông sinh năm 1194 và mất năm 1264 
+ Ông là người có công lớn trong việc sáng lập nhà Trần . 
+ Ông là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 
 xâm lược lần thứ nhất của nước ta vào năm 1258 
Ông là ai ? 
TRẦN THỦ ĐỘ 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
Luyện đọc 
Bài văn được chia làm 3 đoạn : 
Đoạn 1 : Từ đầu cho đến ông mới tha cho . 
Đoạn 2 : Tiếp theo cho đến lấy vàng , lụa thưởng cho . 
Đoạn 3 : phần còn lại 
Theo Đại Việt Sử Kí Toàn Thư 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
 Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ 
Luyện đọc 
Đoạn 1 
 - Câu giới thiệu về Trần Thủ Độ : giọng chậm rãi , rõ ràng . 
 - Đoạn đối thoại giữa thái sư và Linh Từ Quốc Mẫu : giọng 
 nhanh , hấp dẫn . 
 - Câu nói của thái sư với người xin làm chức câu đương : 
 giọng lạnh lùng , nghiêm nghị . 
Đoạn 2 
 - Lời Linh Từ Quốc Mẫu ấm ức ; lời Trần Thủ Độ ôn tồn , 
 điềm đạm . 
Đoạn 3 
- Lời viên quan tâu với vua : tha thiết . 
- Lời vua : chân thành , tin cậy . 
- Lời Trần Thủ Độ : trầm ngâm , thành thật , gây ấn tượng 
 bất ngờ . 
 kiệu 
 khinh nhờn 
 chuyên quyền 
 xã tắc 
 Thượng phụ 
 quở trách 
- Lời viên quan tâu với vua : tha thiết . 
- Lời vua : chân thành , tin cậy . 
- Lời Trần Thủ Độ : trầm ngâm , thành thật , gây ấn tượng 
 bất ngờ . 
Luyện đọc 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
 Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ 
 kiệu 
 khinh nhờn 
 chuyên quyền 
 xã tắc 
 Thượng phụ 
 quở trách 
thái sư , 
 câu đương , 
kiệu , 
quân hiệu , 
thềm cấm 
khinh nhờn , 
 kể rõ ngọn ngành , 
 xã tắc , 
Thượng phụ 
chầu vua , 
chuyên quyền , 
hạ thần , 
tâu xằng 
Tìm hiểu bài 
Đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi 
Câu hỏi 1 : Khi có nười muốn xin chức câu đương , 
Trần Thủ Độ đã làm gì ? 
Khi có người muốn xin chức câu đương , Trần Thủ Độ 
đã đồng ý , nhưng yêu cầu chặt một ngón chân của 
người đó để phân biệt với các câu đương khác 
* Câu hỏi 2 : Theo em , Trần Thủ Độ làm như vậy nhằm 
mục đích gì ? 
Cách xử lí này của Ông có ý răng đe những kẻ không 
làm theo phép nước . 
Ý 1 : 
Cách xử lí nghiêm minh của thái sư 
Trần Thủ Độ 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
 Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
 kiệu 
 khinh nhờn 
chuyên quyền 
 xã tắc 
 Thượng phụ 
 quở trách 
thái sư , 
 câu đương , 
kiệu , 
quân hiệu , 
xã tắc , 
Thượng phụ 
Đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi 
Trước việc làm của người quân hiệu , 
Trần Trủ Độ xử lí ra sao ? 
Trước việc làm của người quân hiệu , 
Trần Thủ Độ không những không trách móc 
mà còn thưởng cho vàng , lụa . 
thềm cấm 
khinh nhờn , 
kể rõ ngọn ngành , 
Ý 2 : 
Thái sư Trần Thủ Độ rất gương mẫu 
chầu vua , 
chuyên quyền , 
hạ thần , 
tâu xằng 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
 Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
 kiệu 
 khinh nhờn 
chuyên quyền 
 xã tắc 
 Thượng phụ 
 quở trách 
thái sư , 
 câu đương , 
kiệu , 
quân hiệu , 
thềm cấm 
khinh nhờn , 
kể rõ ngọn ngành , 
xã tắc , 
Thượng phụ 
Đọc thầm đoạn 3 và trả lời câu hỏi 
chầu vua , 
chuyên quyền , 
hạ thần , 
tâu xằng 
Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền , 
Trần Thủ Độ nói thế nào ? 
 * Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho 
viên quan dám nói thẳng . 
Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông 
là người như thế nào ? 
Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh , không vì tình riêng , 
nghiêm khắc với bản thân , luôn đề cao kỉ cương , 
phép nước . 
Ý 3 : 
Trần Thủ Độ là người nghiêm khắc với bản 
thân . Luôn coi trọng kỉ cương , phép nước 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
 Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
 kiệu 
 khinh nhờn 
chuyên quyền 
 xã tắc 
 Thượng phụ 
 quở trách 
Cách phân xử nghiêm minh của thái sư 
Trần Thủ Độ 
Ý 1 : 
thái sư , 
khinh nhờn , 
chầu vua , 
 câu đương , 
 kể rõ ngọn ngành , 
 kiệu , 
quân hiệu , 
chuyên quyền , 
 Thượng phụ 
thềm cấm 
hạ thần , 
xã tắc , 
tâu xằng 
Ý 2 : 
Thái sư Trần Thủ Độ rất gương mẫu 
Ý 3 : 
Trần Thủ Độ là người nghiêm khắc với bản 
thân . Luôn coi trọng kỉ cương , phép nước 
Ý nghĩa 
Bài văn ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ là người 
gương mẫu , nghiêm minh , công bằng , không 
vì tình riêng mà làm sai phép nước . 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
 Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ 
Luyện đọc diễn cảm 
Luyện đọc theo vai 
Bài văn có những nhân vật nào ? 
Bài văn có các nhân vật : 
- Người dẫn chuyện 
- Thái sư Trần Thủ Độ 
- Linh Từ Quốc Mẫu 
- Vua 
- Viên quan 
Luyện đọc theo nhóm 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
 Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ 
củng cố 
Câu chuyện ca ngợi ai , ca ngợi về điều gì ? 
Câu chuyện ca ngợi Thái sư Trần Thủ Độ . Ông là một 
người cư xử gương mẫu , nghiêm minh không vì tình 
riêng mà làm trái phép nước . 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
 Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
 kiệu 
 khinh nhờn 
chuyên quyền 
 xã tắc 
 Thượng phụ 
 quở trách 
Cách phân xử nghiêm minh của thái sư 
Trần Thủ Độ 
Ý 1 : 
thái sư , 
khinh nhờn , 
chầu vua , 
 câu đương , 
 kể rõ ngọn ngành , 
 kiệu , 
quân hiệu , 
chuyên quyền , 
 Thượng phụ 
thềm cấm 
hạ thần , 
xã tắc , 
tâu xằng 
Ý 2 : 
Thái sư Trần Thủ Độ rất gương mẫu 
Ý 3 : 
Trần Thủ Độ là người nghiêm khắc với bản 
thân . Luôn coi trọng kỉ cương , phép nước 
Ý nghĩa 
Bài văn ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ là người 
gương mẫu , nghiêm minh , công bằng , không 
vì tình riêng mà làm sai phép nước . 
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 
Tập đọc 
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ 
 Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ 
DẶN DÒ 
Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe . 
Chuẩn bị và soạn trước bài : Nhà tài trợ 
đặc biệt của cách mạng 
TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC 
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ 
MẠNH KHỎE - HẠNH PHÚC 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_39_thai_su_tran_thu_do_nguyen_t.ppt