Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 33: Ngu Công xã Trịnh Tường - Lê Thị Thiết - Năm học 2009-2010

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 33: Ngu Công xã Trịnh Tường - Lê Thị Thiết - Năm học 2009-2010

Câu hỏi: Bài văn chia làm mấy đoạn?

*Đoạn 1 : Từ đầu.trồng lúa.
*Đoạn 2 : Tiếp theo.như trước nữa.
*Đoạn 3 : Phần còn lại.

- Hướng dẫn cách đọc toàn bài:

Đọc thong thả , rõ ràng , nhấn giọng các từ ngữ miêu tả.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn

 

ppt 28 trang Thu Yến 02/04/2024 630
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 33: Ngu Công xã Trịnh Tường - Lê Thị Thiết - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂU CƠ 
THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 
Tröôøng Tieåu hoïc AÂU Cô 
Giaùo vieân : LEÂ THÒ THIEÁT 
Giới thiệu bài mới 
Bài tập đọc hôm trước nói về cuộc sống đói nghèo , lạc hậu của bà con vùng cao . Hôm nay , chúng ta tìm hiểu qua bài ” Ngu Công xã Trịnh Tường “ nói về một nhân vật có đức tính kiên trì , có khả năng tạo ra tập quán trồng lúa nước trên ruộng bậc thang nhằm xóa đói , giảm nghèo . 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
 -1 HS đọc bài 
Hoạt động 1 : Luyện đọc . 
- Hướng dẫn cách đọc toàn bài : 
 Đọc thong thả , rõ ràng , nhấn giọng các từ ngữ miêu tả . 
 Câu hỏi : Bài văn chia làm mấy đoạn ? 
* Đoạn 1 : Từ đầu ... trồng lúa .* Đoạn 2 : Tiếp theo ... như trước nữa .* Đoạn 3 : Phần còn lại . 
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
LUYỆN ĐỌC : 
- ngỡ ngàng 
- ngoằn ngoèo 
TÌM HIỂU BÀI : 
- ngoằn ngoèo : 
NỘI DUNG CHÍNH: 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
LUYỆN ĐỌC : 
- ngỡ ngàng 
- ngoằn ngoèo 
- tập quán 
- cao sản , 
vươn lên 
TÌM HIỂU BÀI : 
- ngoằn ngoèo : 
- tập quán : 
NỘI DUNG CHÍNH: 
- canh tác : 
- HS luyện đọc theo cặp : 
- 1 HS đọc cả bài 
- GV đọc diễn cảm bài văn 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài 
Hoạt động 1 : Luyện đọc . 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
 Thế nào là lúa nương ? 
 * Lúa nương : đ ược gieo trồng ở trên đồi cao hoặc sườn núi,những vùng ít nước . 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
Thế nào là lúa nước ? 
* Lúa nước : được cấy ở ruộng nước,thường là ruộng bậc thang ở vùng núi và ruộng ở vùng đồng bằng . 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
 Trả lời các câu hỏi sau : 
1.Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn ? 
2.Nhờ có mương nước,tập quán canh tác và cuộc sống ở thôn Phìn Ngan đã thay đổi như thế nào 
3.Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng,bảo vệ dòng nước ? 
4.Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? 
Câu hỏi 1 : Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn ? 
 Ông lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước;cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần bốn cây số mương xuyên đồi dẫn nước từ rừng già về thôn . 
 Câu hỏi 2 : Nhờ có mương nước,tập quán canh tác và cuộc sống ở thôn Phìn Ngan đã thay đổi như thế nào ? 
 Về tập quán canh tác,đồng bào không làm nương như trước mà trồng lúa nước;không làm nương nên không còn nạn phá rừng.Về đời sống,nhờ trồng lúa lai cao sản,cả thôn không còn hộ đói . 
Hoạt động nhóm4 
(2 phút ) 
 Câu hỏi 3: Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng,bảo vệ dòng nước ? 
Ông học cách trồng , chăm sóc cây thảo quả rồi hướng dẫn bà con cùng làm . 
 Câu hỏi 4 : Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? 
 Ông Lìn đã chiến thắng đói nghèo,lạc hậu nhờ quyết tâm và tinh thần vượt khó./Bằng trí thông minh và lao động sáng tạo,ông Lìn đã làm giàu cho mình,làm cho cả thôn từ nghèo đói vươn lên thành thôn có mức sống khá./Muốn có cuộc sống hạnh phúc,ấm no,con người phải dám nghĩ dám làm ./... 
Hoạt động nhóm4 
(2 phút ) 
Bài văn ca ngợi gì ? 
 Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một làng,làm giàu cho mình,làm thay đổi cuộc sống cho cả thôn . 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
LUYỆN ĐỌC : 
- ngỡ ngàng 
- ngoằn ngoèo 
- tập quán 
- cao sản 
- vươn lên 
 TÌM HIỂU BÀI : 
- ngoằn ngoèo , 
tập quán , 
NỘI DUNG CHÍNH: 
canh tác 
 Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một làng , làm giàu cho mình,làm thay đổi cuộc sống của cả thôn . 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
Hoạt động 3 : Luyện đọc diễn cảm . 
- 3 HS đọc nối tiếp bài văn . 
- HD đọc toàn bài : 
 * Giọng kể hào hứng,thể hiện sự khâm phục trí sáng tạo,tinh thần quyết tâm chống đói nghèo,lạc hậu của ông Phàn Phù Lìn . 
- Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 1: 
 Khách đến xã Trịnh Tường,huyện Bát Xát,tỉnh Lào Cai sẽ không khỏi ngỡ ngàng / thấy một dòng kênh ngoằn ngoèo / vắt ngang những đồi cao.Dân bản gọi dòng kênh ấy là con nước ông Lìn. Đ ể thay đổi tập quán làm lúa nương,ông Phàn Phù Lìn,người Dao ở thôn Phìn Ngan / đã lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước.Nhưng tìm được nguồn nước rồi,mọi người vẫn không tin có thể dẫn nước về . 
 Củng cố : 
* Các em vừa học tập đọc bài gì ? 
* Em hãy đặt tên khác cho bài này ? 
* Nhắc lại nội dung chính của bài . 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
TẬP ĐỌC 
Ngu Công xã Trịnh Tường 
LUYỆN ĐỌC : 
- ngỡ ngàng 
- ngoằn ngoèo 
- tập quán 
- cao sản 
- vươn lên 
 TÌM HIỂU BÀI : 
- ngoằn ngoèo , 
tập quán , 
NỘI DUNG CHÍNH: 
canh tác 
 Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một làng , làm giàu cho mình,làm thay đổi cuộc sống của cả thôn . 
THỨ HAI, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 
Dặn dò : 
 - Tập đọc diễn cảm cả bài.Trả lời lại các câu hỏi và học thuộc nội dung chính của bài . 
 - Đọc và tìm hiểu trước bài tập đọc tiếp theo “Ca dao về lao động sản xuất ”. 
xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« !** 
Chóc c¸c em häc giái ! 
TiÕt häc cña chóng ta t¹m dõng t¹i ®©y! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_33_ngu_cong_xa_trinh_tuong_le_t.ppt