Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Bài: Trí dũng song toàn

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Bài: Trí dũng song toàn

Bài văn chia làm 4 đoạn :

Đoạn 1 : Từ đầu cho ra lẽ.

Đoạn 2 : Tiếp theo để đền mạng cho Liễu Thăng.

Đoạn 3 : Tiếp theo máu còn loang.

Đoạn 4 : Còn lại

 

ppt 18 trang Thu Yến 02/04/2024 400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Bài: Trí dũng song toàn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÍ DŨNG SONG TOÀN 
Tập đọc 
 Bài văn chia làm 4 đoạn : 
Đoạn 1 : Từ đầu cho ra lẽ. 
Đoạn 2 : Tiếp theo để đền mạng cho Liễu Thăng. 
Đoạn 3 : Tiếp theo máu còn loang. 
Đoạn 4 : Còn lại 
Luyện đọc 
- thảm thiết, loang 
 - Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc. 
 Bạch Đằng thuở trước máu còn loang. 
TÌM HIỂU BÀI 
* Đọc đoạn 1 và cho biết: Giang Văn Minh làm gì để vua Minh tiếp kiến? 
Ông vờ khóc than rất thảm thiết 
Ý 1: Giới thiệu Giang Văn Minh là người mưu trí. 
Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: 
 Câu 1/SGK: Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng” ? 
 Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua Minh phán: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời . Giang Văn Minh tâu luôn: Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ? Vua Minh biết đã mắc mưu đành phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng. 
Ý 2: Trước sự mưu trí của Giang Văn Minh, vua nhà Minh bãi bỏ lệ “Góp giỗ Liễu Thăng”. 
* Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi: 
Câu 2: Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh. 
 Đại thần nhà Minh ra vế đối: 
 Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc 
 Ông đối lại ngay: 
 Bạch Đằng thuở trước máu còn loang . 
Ý 3: Giang Văn Minh dũng cảm trước vua Minh. 
Đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi: 
Câu 3:Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh ? 
-Vua Minh mắc mưu Giang Văn Minh, phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng nên căm ghét ông. 
- Nay thấy Giang Văn Minh không những không chịu nhún nhường trước câu đối của đại thần trong triều, còn dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống, Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại nên giận quá, sai người ám hại ông. 
Câu 4: Vì sao có thể nói Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ? 
Vì Giang Văn Minh vừa mưu trí vừa bất khuất: 
- Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt. 
- Để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc. 
Nội dung : Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài. 
 Luyện đọc diễn cảm 
 * Giọng đọc của từng nhân vật : 
	 - Giọng của vua nhà Minh; đại thần nhà Minh: hách dịch, coi thường người khác . 
	 -Giọng của ông Giang Văn Minh: Lúc đầu vẻ buồn, lúc sau cứng rắn, dõng dạc. 
	- Giọng của vua Lê Thần Tông : buồn , thương xót 
	 -Giọng người dẫn chuyện: giọng kể chuyện 
 Luyện đọc diễn cảm 
 Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, 
ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua minh liền hạ chỉ mời ông 
đến hỏi cho ra lẽ. 
 Thám hoa vừa khóc vừa than rằng : 
 - Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần 
không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật là bất hiếu với tổ tiên! 
 Vua minh phán: 
 - Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc 
 như vậy thật không phải lẽ! 
 Giang Văn Minh nghe vậy, bèn tâu: 
 - Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng năm 
nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ? 
Khu di tích thờ Giang Văn Minh 
Phố Giang Văn Minh ở Hà Nội 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_bai_tri_dung_song_toan.ppt