Bài giảng Tập đọc Khối 5 - Bài: Tiếng rao đêm

Bài giảng Tập đọc Khối 5 - Bài: Tiếng rao đêm

2. Tìm hiểu bài :

Giới thiệu tiếng rao đêm

Cảnh đám cháy bất ngờ xảy ra.

Hành động cao thượng và dũng cảm của anh thương binh

Bài văn ca ngợi hành động xả thân cao thượng của anh thương binh nghèo,dũng cảm xông vào đám cháy cứu một gia đình thoát nạn.

ppt 7 trang Thu Yến 02/04/2024 320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Khối 5 - Bài: Tiếng rao đêm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập đ ọc 
 Tiếng rao đêm 
1. Luyện đ ọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
Lom khom , 
 Gần nh ư đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng rao ấy:”Bánh giò ò ò!” 
Nằm lăn lóc 
nạn nhân , 
sập xuống , 
 Tập đ ọc 
 Tiếng rao đêm 
1. Luyện đ ọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
* Giới thiệu tiếng rao đêm 
_ đêm khuya tĩnh mịch 
, buồn não ruột 
,đ ều đ ều,khàn khàn 
* Cảnh đám cháy bất ngờ xảy ra . 
_ lửa phừng phừng,kêu cứu thảm thiết , khói bụi mù mịt . 
* Hành đ ộng cao thượng và dũng cảm của anh thương binh 
_ cao,gầy , khập khiễng , lom khom . 
_ mặt mày đen nhẻm , thất thần , khóc không thành tiếng,mềm nhũn .. 
Lom khom,sập xuống,nạn nhân,nằm lăn lóc 
Gần nh ư đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng rao ấy :” Bánh giò ò ò.” 
Tập đ ọc 
 Tiếng rao đêm 
1. Luyện đ ọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
* Giới thiệu tiếng rao đêm 
* Hành đ ộng cao thượng và dũng cảm của anh thương binh 
* Cảnh đám cháy bất ngờ xảy ra . 
* Bài văn ca ngợi hành đ ộng xả thân cao thượng của anh thương binh nghèo,dũng cảm xông vào đám cháy cứu một gia đì nh thoát nạn. 
Lom khom,sập xuống,nạn nhân,nằm lăn lóc 
Gần nh ư đêm nào tôI cũng nghe thấy tiếng rao ấy :” Bánh giò ò ò!” 
Tập đ ọc 
 Tiếng rao đêm 
1. Luyện đ ọc : 
Rồi từ trong nhà,vẫn cái bóng cao , gầy,khập khiễng ấy lom khom nh ư đ ang che chở vật gì, phóng thẳng ra đư ờng.Qua khỏi thềm nhà,người đ ó vừa té quỵ th ì một cây rầm sập xuống . Mọi người xô đ ến . Ai nấy bàng hoàng vì trong cái bọc chăn còn vương khói mà người ấy đ ang ôm kh ư kh ư là một đ ứa bé mặt mày đen nhẻm,thất thần ,khóc không thành tiếng . Mọi người khiêng người đàn ô ng ra xa.Người anh mềm nhũn . Người ta cấp cứu cho anh . Ai đ ó thoảng thốt kêu : “Ô này!’’,rồi cầm cái chân cứng ngắc của nạn nhân gi ơ lên :th ì ra là một cáI chân gỗ . 
Tập đ ọc 
 Tiếng rao đêm 
1. Luyện đ ọc : 
2. Tìm hiểu bài : 
* Giới thiệu tiếng rao đêm 
* Hành đ ộng cao thượng và dũng cảm của anh thương binh 
* Cảnh đám cháy bất ngờ xảy ra . 
* Bài văn ca ngợi hành đ ộng xả thân cao thượng của anh thương binh nghèo,dủng cảm xông vào đám cháy cứu một gia đì nh thoát nạn. 
Lom khom,sập xuống,nạn nhân,nằm lăn lóc 
Gần nh ư đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng rao ấy :” Bánh giò ò ò!” 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_khoi_5_bai_tieng_rao_dem.ppt