Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

. Hồn cảnh nước ta sau cch mạng thng tm 1945

2. Những giải php để giải quyết nạn đĩi, nạn dốt v khĩ khăn về ti chính.

3. Đấu tranh chống giặc ngoại xm v nội phản, bảo về chính quyền cch mạng

 

ppt 22 trang Thu Yến 02/04/2024 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Vượt qua tình thế hiểm nghèo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỊNG GIÁO DỤC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Mơn:Lịch sử 
Hát: Mơ ước ngày mai 
Nối sự kiện lịch sử ứng với thời gian diễn ra. 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 
Cách mạng tháng 8 thành công. 
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 
2 – 9 - 1945 
19 - 8 - 1945 
3 – 2 - 1930 
Kiểm tra bài cũ 
Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta khi nào? 
1 – 9 - 1858 
1 – 9 – 1958 
1 – 9 - 1945 
A. 
B. 
C. 
Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng 
Lịch sử 
Vượt qua tình thế hiểm nghèo 
Nhiệm vụ trọng tâm của bài. 
1. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng tám 1945 
2. Những giải pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. 
3. Đấu tranh chống giặc ngoại xâm và nội phản, bảo về chính quyền cách mạng 
 Hoàn cảnh nước ta 
sau cách mạng tháng tám 1945 
Câu hỏi thảo luận 
1. Hoàn cảnh nước ta lúc đó có những khó khăn, nguy hiểm gì? 
2. Em hiểu thế nào là nghìn cân treo sợi tóc? 
Quân Trung Hoa Quốc dân đảng ở Hải Phòng 1945 
Quân Anh đến Sài Gòn 9/1945 
Quân Pháp ở Sài Gòn 1945 
Dân đói năm 1945 
Xương của nạn nhân trận đói 1945 được cải táng từ các hố chôn tập thể- Hà Nội 
 Giặc ngoại xâm và các thế lực phản động chống phá cách mạng. 
 Lũ lụt, hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn. Nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết. 
 90% đồng bào không biết chữ. 
 Hoàn cảnh nước ta 
sau cách mạng tháng tám 1945 
Tình thế nước ta sau Cách mạng tháng Tám 
Giặc ngoại xâm 
	Giặc đói 
	Giặc dốt 
Tình thế “ Nghìn cân treo sợi tóc” 
Chống giặc đói. 
2. Chống giặc dốt. 
3. Giải quyết khó khăn về tài chính. 
 Nêu những giải pháp 
mà Đảng ta đã thực hiện để: 
Câu hỏi thảo luận 
Mít tinh cứu đói tháng 11/ 1945 ở Hà Nội 
Cụ Ngô Tử Hạ- Đại biểu cao tuổi nhât của Quốc Hội khóa I- 
 cầm càng xe đi quyên góp gạo cứu đói năm 1946 
Phát động phong trào chống nạn thất học ở Hà Nội 1945 
Hồ Chủ tịch thăm lớp bình dân học vụ 
Một lớp bình dân học vụ 
Đồ dùng học tập trong lớp bình dân học vụ 
Một số bài vè “Bình dân học vụ” 
"Hơm qua anh đến chơi nhà. 
Thấy mẹ dệt vải thấy cha đi bừa. 
Thấy nàng mải miết xe tơ. 
Thấy cháu "i - tờ" ngồi học bi bơ. 
Thì ra vâng lệnh Cụ Hồ. 
Cả nhà yêu nước "thi đua" học hành". 
i ngắn cĩ chấm, t (tờ) dài cĩ ngang; 
e, ê, l (lờ) cũng một lồi. 
ê đội nĩn chĩp, l (lờ) dài thân hơn; 
o trịn như quả trứng gà. 
ơ thì " i, t (tờ), cĩ mĩc cả hai. 
đội mũ, ơ thời thêm râu". 
Giải quyết khó khăn về tài chính: 
- Dựa vào sự đóng góp của ND: Phát động “ Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng ” 
 Kết quả: gần 4 tạ vàng, 60 triệu đồng vào “quỹ độc lập”, và “quỹ đảm phụ quốc phòng” 
- Phát hành tiền Việt Nam ( 11-1946 ) 
 Tác dụng: 
- Khắc phục ngân sách . 
- Ổn định nền tài chính .. 
Giấy bạc do chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành năm 1946 
Dặn dò 
Xem lại bài. 
 Chuẩn bị: Thà hi sinh tất cảchứ nhất định không chịu mất nước khong chịu làm nô lệ. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_5_bai_vuot_qua_tinh_the_hiem_ngheo.ppt
  • wmvngan can1.wmv
  • wmvtinh the 3.wmv