Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1858-1945)

Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1858-1945)

Để giành thế chủ động Tôn Thất Thuyết đã quyết định nổ súng trước nhưng do địch còn mạnh nên kinh thành nhanh chóng thất thủ . Sau cuộc phản công Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Quảng Trị ra chiếu Cần Vương , từ đó nổ ra phong trào vũ trang chống Phàp mạnh mẽ gọi là phong trào Cần Vương

 

ppt 18 trang Thu Yến 02/04/2024 370
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1858-1945)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GIÁO DỤC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Lịch sử 
HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 
VÀ ĐÔ HỘ ( 1858- 1945 ) 
bài hát: 
em yêu hoà bình 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 BÁC HỒ ĐỌC 
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 
Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập nhằm : 
a/Tuyên bố tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước 
b/Tuyên bố sự chấm dứt của các triều đại phong kiến nhà Nguyễn 
c/Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập , tự do của nước ta 
d/Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
S 
S 
Đ 
S 
Ý nghĩa lịch sử của 
Tuyên ngôn Độc lập 
a/Giành độc lập cho 
dân tộc 
b/Khẳng định quyền 
độ lập dân tộc 
c/Khai sinh nước 
Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà 
BÀI MỚI 
Hơn tám mươi năm chống 
 thực dân Pháp xâm lược 
và đô hộ 
( 1858-1945) 
Hoạt động 1:   
Thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1945 
THỜI GIAN 
SỰ KIỆN 
LỊCH SỬ 
NỘI DUNG CƠ BẢN 
(HOẶC Ý NGHĨA LỊCH SỬ ) CỦA SỰ KIỆN 
CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU 
 Nào ! Chúng ta cùng thảo luận ! 
THỜI GIAN 
SỰ KIỆN 
LỊCH SỬ 
NỘI DUNG CƠ BẢN 
(HOẶC Ý NGHĨA LỊCH SỬ ) CỦA SỰ KIỆN 
CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU 
1/9/1958 
Pháp nổ súng xâm lược nước ta 
Mở đầu quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta 
1859-1964 
Phong trào chống Pháp của Trương Định 
Phong trào nổ ra từ những ngày đầu khi Pháp vào đánh chiếm Gia Định .Phong trào đang lên cao thì triều đình ra lệnh cho Trương Định giải tán nghĩa quân nhưng Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược 
Bình Tây đại nguyên soái Trương Định 
THỜI GIAN 
SỰ KIỆN 
LỊCH SỬ 
NỘI DUNG CƠ BẢN 
(HOẶC Ý NGHĨA LỊCH SỬ ) CỦA SỰ KIỆN 
CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU 
5/7/1885 
Cuộc phản công ở kinh thành Huế 
Để giành thế chủ động Tôn Thất Thuyết đã quyết định nổ súng trước nhưng do địch còn mạnh nên kinh thành nhanh chóng thất thủ . Sau cuộc phản công Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Quảng Trị ra chiếu Cần Vương , từ đó nổ ra phong trào vũ trang chống Phàp mạnh mẽ gọi là phong trào Cần Vương 
Tôn Thất Thuyết , vua Hàm Nghi 
1905-1908 
Phong trào Đông Du 
Do Phan Bội Châu cổ động và tổ chức đã đưa nhiều thanh niên Việt Nam ra nước ngoài để học tập và đào tạo nhân tài cứu nước . Phong trào cho thấy tinh thần yêu nước của thanh niên Việt Nam 
Phan bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỉ XX 
5/6/1911 
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 
Năm 1911, với lòng yêu nước thương dân Nguyễn Tất Thành đã từ cảng Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước , khác với các con đường của các chí sĩ yêu nước đầu thế kỉ XX 
Nguyễn Tất Thành 
THỜI GIAN 
SỰ KIỆN 
LỊCH SỬ 
NỘI DUNG CƠ BẢN 
(HOẶC Ý NGHĨA LỊCH SỬ ) CỦA SỰ KIỆN 
CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU 
3/2/1930 
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 
Từ đây ,cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo sẽ tiến lên giành nhiều thắng lợi vẻ vang 
Nguyễn Ái Quốc 
1930-1931 
Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh 
Nhân dân Nghệ –Tĩnh đã đấu trah quyết liệt , giành quyền làm chủ , xây dựng cuộc sống mới văn minh , tiến bộ ở nhiều vùng nông thôn rộng lớn . Ngày 12/ 9 là ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ – Tĩnh . Phng trào cho thấy nhân dan ta sẽ làm cách mạng thành công 
8/1945 
Cách mạng Tháng Tám 
Mùa thu năm 1945 , nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ . Ngày 19/8 là ngày kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám của nước ta 
THỜI GIAN 
SỰ KIỆN 
LỊCH SỬ 
NỘI DUNG CƠ BẢN 
(HOẶC Ý NGHĨA LỊCH SỬ ) CỦA SỰ KIỆN 
CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU 
2/9/ 
1945 
Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình 
Tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng báo và thế giới biết : Nước Việt Nam đã thực sự độc lập , tự do , nhân dân Việt Nam quyết tâm tất cả để bảo vệ quyền tự do , độc lập 
Hoạt động 2: 
Trò chơi 
 Ô chữ kì diệu 
1 
3 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
14 
T 
D 
U 
N 
G 
R 
Ơ 
Ư 
Ê 
Y 
N 
N 
G 
Ô Ä 
N 
Đ 
O Â 
I 
Đ 
G 
N 
P 
 Á 
L 
C 
I 
Á 
N 
Ễ 
N 
G 
H 
N 
G 
U 
Đ 
Ô 
H 
N 
Ơ 
Ư 
V 
N 
A 
C 
Ố 
U 
Q 
G 
T 
H 
Á 
C 
Ầ 
N 
H 
À 
N 
N 
A 
I 
A 
N 
Á 
T 
G 
N 
C 
H 
N 
Ì 
B 
A 
N 
À 
Đ 
M 
A 
I 
U 
H 
T 
T 
Ệ 
N 
Ô 
H 
Ồ 
N 
G 
G 
N 
Ô 
N 
 
H 
N 
Ộ 
B 
N 
A 
H 
T 
Ô 
N 
T 
H 
T 
Ế 
Y 
U 
 
H 
C 
I 
1 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
15 
14 
G 
M 
G 
 Cách mạng tháng Tám thành công, đánh 
dấu bằng sự kiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn 
Độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử 
đã mở ra một trang mới trong lịch sử 
dân tộc, một lần nữa khẳng định tinh thần 
kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của 
 dân tộc ta. 
DẶN DÒ 
_ Xem lại bài 
- Tìm đọc thêm các câu chuyện lịch sử 
-Chuẩn bị bài : Vượt qua tình thế hiểm nghèo 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_5_bai_hon_tam_muoi_nam_chong_thuc_dan.ppt