Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Minh Đức - Trường Tiểu học B An Phú

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Minh Đức - Trường Tiểu học B An Phú

 Qua cuộc thi trên mang in-tơ-nét, cô bé Lan Anh15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh.

 Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai.

 Theo Hoàng Duy

 

pptx 10 trang Bình Nhi 30/06/2023 1750
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Minh Đức - Trường Tiểu học B An Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em học sinh! 
 LỚP 5C 
Trường TH B AN PHÚ 
Khởi động 
Thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2022 
Chính tả 
 Qua cuộc thi trên mang in-tơ-nét , cô bé Lan Anh15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. 
 Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai. 
 Theo Hoàng Duy 
Nghe – viết: Cô gái của tương lai 
 Ôn tập viết hoa 
1/ Đoạn văn nói về ai? 
Lan Anh là một cô gái giỏi giang, thông minh. Em được xem là một trong những mẫu người của tương lai. 
2/ Trong bài có những từ nào là tiếng phiên âm nước ngoài, tên của một tổ chức? 
Phiên âm nước ngoài : In- tơ- nét, Ốt- xtrây- li- a. 
Tên của một tổ chức: Nghị viện Thanh niên. 
Thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2022 
Chính tả 
Nghe – viết: Cô gái của tương lai 
 Ôn tập viết hoa 
- Từ khó: 
In - tơ - nét 
Ốt - xtrây - li - a 
Nghị viện Thanh niên 
Lan Anh 
Thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2022 
Chính tả 
Nghe – viết: Cô gái của tương lai 
 Ôn tập viết hoa 
t iếng Anh 
q uốc gia 
2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ in nghiêng dưới đây? 
	Bác Hồ nói: “Non sông gấm vóc của chúng ta do phụ nữ ta, trẻ cũng như già góp phần thêu dệt nên.” Tiếp nối truyền thống của Hai Bà Trưng và Bà triệu, ngày nay, phụ nữ đã có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiêu biểu cho những anh hùng của thời đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang . Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như : huân chương sao vàng , (1985), huân chương độc lập hạng ba ( 1997) , huân chương lao động hạng nhất (1998), huân chương độc lập hạng nhất ( 2000). 
Thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2022 
Chính tả 
Nghe – viết: Cô gái của tương lai 
 Ôn tập viết hoa 
anh hùng lao động 
huân chương độc lập hạng nhất 
anh hùng lực lượng vũ trang 
huân chương sao vàng 
huân chương độc lập hạng ba 
huân chương lao động hạng nhất 
2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ in nghiêng dưới đây? 
A nh hùng L ao động 
H uân chương Đ ộc lập hạng N hất 
A nh hùng L ực lượng vũ trang 
H uân chương S ao vàng 
H uân chương Đ ộc lập hạng B a 
H uân chương L ao động hạng N hất 
Thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2022 
Chính tả 
Nghe – viết: Cô gái của tương lai 
 Ôn tập viết hoa 
Huân chương Sao vàng 
Huân chương Quân công 
Huân chương Lao động 
Thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2022 
Chính tả 
Nghe – viết: Cô gái của tương lai 
 Ôn tập viết hoa 
3. Tên các huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: 
a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là : ......... 
Huân chương Sao vàng 
c) là huân chương cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. 
b ) là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội. 
Huân chương Quân công 
Huân chương Lao động 
Thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2022 
Chính tả 
Nghe – viết: Cô gái của tương lai 
 Ôn tập viết hoa 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_30_co_gai_cua_tuong_lai_nam_ho.pptx