Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Hà Minh Đức

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Hà Minh Đức

Nghe – viết : Cô gái của tương lai

Qua cuộc thi trên mang in-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh.

 Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai.

 

ppt 13 trang Bình Nhi 30/06/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Hà Minh Đức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Viết 
bảng con 
Kiểm tra bài cũ: 
Anh hùng Lao động 
Huân chương Kháng chiến 
Chính tả 
Nghe-viết : Cô gái của tương lai 
- Đoạn văn giới thiệu về ai? 
 Lan Anh là mẫu người như thế nào ? 
Tìm hiểu nội dung bài viết. 
 Qua cuộc thi trên mang in-tơ-nét , cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. 
 Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai. 
 Theo Hoàng Duy 
Nghe – viết : Cô gái của tương lai 
Chính tả 
in-tơ-nét 
Nghị viện Thanh niên 
 Ốt-xtrây-li-a 
 trôi chảy 
CHÚ Ý TỪ KHÓ DỄ MẮC LỖI 
Viết bảng con 
 quốc gia 
 Lan Anh 
 tiếng Anh 
Nghị viện Thanh niên 
 Qua cuộc thi trên mang in-tơ-nét , cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo.Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. 
 Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai. 
 Theo Hoàng Duy 
Cô gái của tương lai 
Chính tả 
Bài tập 2 : Những chữ nào cần viết hoa trong các 
cụm từ in nghiêng dưới đây? Vì sao? 
 Bác Hồ nói: “Non sông gấm vóc của chúng ta do phụ nữ ta , trẻ cũng như già góp phần thêu dệt nên.” Tiếp nối truyền thống của Hai Bà Trưng và Bà Triệu, ngày nay, phụ nữ đã có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.Tiêu biểu cho những anh hùng của thời đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như : huân chương sao vàng (1985), huân chương độc lập hạng ba ( 1997) , huân chương lao động hạng nhất (1998), 
 huân chương độc lập hạng nhất ( 2000). 
 THEO NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ XUẤT SẮC 
2. Viết hoa các từ in nghiêng dưới đây. 
 anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang 
 huân chương sao vàng 
 huân chương độc lập hạng ba 
 huân chương lao động hạng nhất 
 huân chương độc lập hạng nhất 
Thảo luận nhóm đôi 
2 phút. 
 * Cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng : 
 Tên các huân chương, danh hiệu,giải thưởng được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 
A nh hùng L ao động. 
 A nh hùng L ực lượng vũ trang. 
 H uân chương S ao vàng. 
H uân chương Đ ộc lập hạng B a. 
H uân chương L ao động hạng N hất. 
H uân chương Đ ộc lập hạng N hất. 
Huân chương Sao vàng. 
Huân chương Lao động. 
Huân chương Quân công 
3.Tên các huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: 
Huân chương cao quý nhất của nước ta là : 
 . 
 ....... là huân chương dành 
cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội. 
c. là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất . 
Huân chương Sao vàng 
 Huân chương Quân công 
Huân chương Lao động 
 Chính tả 
 1.Nghe –viết 
 Cô gái của tương lai 
Chuẩn bị bài mới 
 Tà áo dài Việt Nam 
Cảm ơn Quý thầy cô 
 và các em! 
Tiết học đến đây là kết thúc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_30_co_gai_cua_tuong_lai_nam_ho.ppt