Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 29: Nhớ viết Đất nước - Năm học 2022-2023 - Đặng Ngọc Hùng - Trường Tiểu học Xuân Lãnh

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 29: Nhớ viết Đất nước - Năm học 2022-2023 - Đặng Ngọc Hùng - Trường Tiểu học Xuân Lãnh

 Gắn bó với miền Nam

 Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch quê ở Quảng Nam, nhưng cả cuộc đời ông gắn bó với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngay từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, ông đã góp công xây dựng nhiều cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, thành lập Đoàn Thanh niên Tiền phong Nam Bộ. Cách mạng thành công, ông phụ trách công tác ngoại giao của Uỷ ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ và làm Bí thư Thanh niên Tiền phong, rồi trở thành Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến – Hành chính khu Sài Gòn – Gia Định. Hoà bình lập lại, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, ông đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ của nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực chống bệnh lao. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông đã 4 lần đi bộ từ Bắc vào Nam để chỉ đạo công tác y tế chiến trường, rồi lặng lẽ qua đời ngày 7-11-1968 vì sốt rét trong một khu nhà tranh giữa chiến khu miền Đông Nam Bộ.

 Sinh thời, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động. Sau khi mất, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

 Theo TÂN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TOÀN THƯ

 

ppt 14 trang Bình Nhi 24/06/2023 1751
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 29: Nhớ viết Đất nước - Năm học 2022-2023 - Đặng Ngọc Hùng - Trường Tiểu học Xuân Lãnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỒNG XUÂN 
Trường tiểu học Xuân Lãnh 1 
Chào mừng quý thầy cô. 
Về dự giờ thăm lớp 
GV : Đặng Ngọc Hùng 
Dạy Trường TH Xuân Lãnh 1 
Đồng Xuân – Phú Yên. 
Chính tả: Đất nước. 
 Khởi động : 
Bài: 	Bà cụ bán hàng nước chè 
gốc bàng 
bún ốc 
ngắm kĩ 
mớ tóc giả 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
Lắng nghe bạn đọc nhé! 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
 + Cả ba khổ thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với quê hương, đất nước? 
 Thể hiện niềm vui, niềm tự hào, tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương, đất nước. 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
	Mùa thu nay khác rồi 
	Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 
	Gió thổi rừng tre phấp phới 
	Trời thu thay áo mới 
	Trong biếc nói cười thiết tha. 
	Trời xanh đây là của chúng ta 
	Núi rừng đây là của chúng ta 
	Những cánh đồng thơm mát 
	Những ngả đường bát ngát 
	Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 
+ Đọc thầm từng khổ thơ và nêu các từ khó viết? 
	Nước chúng ta 
	Nước những người chưa bao giờ khuất 
	Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất 
	Những buổi ngày xưa vọng nói về. 
	NGUYỄN ĐÌNH THI 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
Luyện viết từ khó ! 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
viết chính tả! 
Chữa lỗi! 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
	Mùa thu nay khác rồi 
	Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 
	Gió thổi rừng tre phấp phới 
	Trời thu thay áo mới 
	Trong biếc nói cười thiết tha. 
	Nước chúng ta 
	Nước những người chưa bao giờ khuất 
	Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất 
	Những buổi ngày xưa vọng nói về. 
	NGUYỄN ĐÌNH THI 
	Trời xanh đây là của chúng ta 
	Núi rừng đây là của chúng ta 
	Những cánh đồng thơm mát 
	Những ngả đường bát ngát 
	Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 
rừng tre phấp phới 
Trong biếc 
phù sa 
khuất 
rì rầm 
vọng 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
Bài tập 
 2. Tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn sau. Nhận xét về cách viết các cụm từ đó. 
	Gắn bó với miền Nam 
 Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch quê ở Quảng Nam, nhưng cả cuộc đời ông gắn bó với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngay từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, ông đã góp công xây dựng nhiều cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, thành lập Đoàn Thanh niên Tiền phong Nam Bộ. Cách mạng thành công, ông phụ trách công tác ngoại giao của Uỷ ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ và làm Bí thư Thanh niên Tiền phong, rồi trở thành Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến – Hành chính khu Sài Gòn – Gia Định. Hoà bình lập lại, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, ông đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ của nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực chống bệnh lao. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông đã 4 lần đi bộ từ Bắc vào Nam để chỉ đạo công tác y tế chiến trường, rồi lặng lẽ qua đời ngày 7-11-1968 vì sốt rét trong một khu nhà tranh giữa chiến khu miền Đông Nam Bộ. 
 Sinh thời, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động. Sau khi mất, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. 
 Theo TÂN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TOÀN THƯ 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
Cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng 
Nhận xét cách viết 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
 2. Tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn sau. Nhận xét về cách viết các cụm từ đó. 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
 3. Viết lại tên các danh hiệu trong các đoạn văn dưới đây cho đúng . 
 Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân . Toàn huyện có 2 xã được tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân , có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng . 
 Theo VIỆT NAM KÌ TÍCH 
 Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị A nh hùng L ực lượng V ũ trang N hân dân . Toàn huyện có 2 xã được tặng danh hiệu đơn vị A nh hùng L ực lượng V ũ trang N hân dân , có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu B à mẹ Việt Nam A nh hùng . 
 Theo VIỆT NAM KÌ TÍCH 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
Củng cố 
 *. Nhắc lại 2 cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng? 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 
(từ “Mùa thu nay ” đến hết) 
Nối tiếp 
- Chữa lỗi chính tả 
 -Học 2 quy tắc viết hoa. 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) Đất nước. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_29_nho_viet_dat_nuoc_nam_hoc_2.ppt